Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Roundup Ultimate

 

OPTIMALE FLEXIBILITEIT
Roundup® Ultimate biedt u in alle opzichten de meest effectieve werking. De unieke producteigenschappen
sluiten aan bij geïntegreerde gewasbescherming met oog voor duurzaamheid.

Een éénmalige behandeling volstaat, waarmee een minimale milieubelasting bereikt wordt. De formulering beperkt de vorming van fijne druppels, waardoor het risico op drift beperkt wordt.
De hardheid van het gebruikte spuitwater heeft bij Roundup Ultimate nauwelijks effect op het resultaat, waardoor u meer zekerheid heeft op een geslaagde toepassing. Bij éénjarige onkruiden kan 1 uur na toepassing al een grondbewerking plaatsvinden. Zo beperkt u de maatschappelijke discussie rondom 'gele velden'.

 

VERSTANDIG TOEGEPAST
Pas Roundup® Ultimate - net als andere gewasbeschermingsmiddelen - toe volgens de wettelijke voorschriften.

Lees en respecteer het wettelijk gebruiksvoorschrift (etiket). Houdt rekening met buurpercelen en -geweassen. Spuit nooit bij een windsnelheid boven 5 m/s.

 

MET ZORG VOOR DE OMGEVING
Wie gewasbeschermingsmiddelen toepast moet voldoen aan zorgplicht. U beperkt risico’s van de toepassing voor mens dier en milieu zo goed mogelijk.

Voorkom erfemissie en reinig spuitapparatuur op een daarvoor ingerichte spoelplaats. Verspuit restvloeistof bij voorkeur op het perceel. Voorkom drift. Maak gebruik van kantdoppen en houd voldoende afstand tot de sloot of het buurperceel.

 

ROUNDUP® ULTIMATE is een gedeponeerd merk van de Bayer Group. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere informatie aangaande toepassingsgebieden en dosering, raadpleeg www.ctgb.nl.


Terug naar overzicht