Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Aliette WG is onlangs door het Ctgb geherregistreerd

Etiket is ingeperkt tot de onbedekte teelt van aardbeien en de teelt van witlof op water
Onlangs heeft het Ctgb Aliette WG geherregistreerd. De toelating van Aliette WG is verlengd tot 1 Oktober 2013. Het etiket is ingeperkt en omvat nu uitsluitend de onbedekte teelt van aardbeien en de teelt van witlof op water. Voor het oude etiket is een aflever- en opgebruiktermìjn vastgesteld tot en met 28 februari 2011.

We willen u erop wijzen dat een handmatige dompeling van aarbeiplanten niet meer is toegestaan. Dit is de reden van de relatief korte aflever- en opgebruiktermijn. Vanwege het beperken van de blootstelling voor de toepasser is in overleg met Ctgb besloten deze toepassing niet te beoordelen. Hiermee verzoeken we u om aarbeienplanten onder geen beding handmatig te dompelen.

Aardbeien, ter bestrijding van stengelbasisrot (Phytophthora cactorum) en roodwortelrot (Phytophthora fragariae).
Tegen stengelbasisrot (Phytophthora cactorum) kan Aliette WG toegepast worden door dompelen (0,25% - 250 gram middel per 100 liter water) en rijenbespuiting (75 gram middel per are in 10 liter water), waarbij handmatig dompelen NIET is toegestaan.

Tegen roodwortelrot (Phytophthora fragariae) kan Aliette WG toegepast worden door middel van een rijenbehandeling. Op vermeerderingsvelden kan na het uitleggen van de uitlopers een volveldsbespuiting worden uitgevoerd (75 gram middel per are in 10 liter water).

Witlof, ter bestrijding van verslijming veroorzaakt door Phytophthora spp. in de teelt op water.
Het middel direct na het opzetten van de pennen toevoegen aan het proceswater. Het water daarna in circulatie brengen (0,03% - 30 gram per 100 liter water).

Terug naar overzicht