Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

DVG Nissorun verlengd voor veredeling en zaadteelt

Het Ctgb maakte met haar persbericht, d.d. 24 november jl., onder meer bekend dat Nissorun een toelating als dringend vereist gewasbeschermingsmiddel (DVG) heeft gekregen. Deze DVG is aangevraagd door Plantum en toegelaten voor diverse (on)bedekte zaad- en veredelingsteelten. Omdat het Ctgb enkele standaard restrictiezinnen aangaande bijen verbonden heeft aan deze DVG, hebben de aanvrager en toelatinghouder een document opgesteld ter begeleiding van deze DVG.

Ter informatie ontvangt u bijgaand dit document.

Klik hier voor de bijlage


Terug naar overzicht