Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Update toelatingen: - Lontrel en Garlon

 

Lontrel

Zoals u weet, heeft Lontrel in oktober jongstleden een etiketuitbreiding gekregen, waarbij diverse gewassen zijn toegevoegd (maïs, kool, koolzaad, vlas, aardbeien, bloemzaad, meekrap, brandnetels) en het etiket voor toepassing in bieten gewijzigd is.

Bij deze wijziging is echter ook een restrictie op het etiket gekomen voor toepassing van Lontrel in grondwaterbeschermingsgebieden.  Lontrel zou jaarrond niet meer in grondwaterbeschermingsgebieden gebruikt mogen worden. We hebben vervolgens alles in het werk gesteld om deze restrictie zoveel mogelijk te verzachten.  Dit is grotendeels gelukt: nu geldt deze restrictie alleen nog in de periode tussen 1 september en 1 maart.  Dit heeft dus voor de meeste teelten geen gevolgen omdat Lontrel in die periode niet gebruikt wordt. Alleen voor bijvoorbeeld een herfsttoepassing in koolzaad zult u hiermee nog rekening moeten houden.

Deze etiketverbetering is opgenomen als W2.  Lontrel met etiketten zonder W nummer en W1 mag het hele seizoen gebruikt worden, u hoeft dus niet over te plakken.  Product zonder W en met W1 mag volgens het nieuwe etiket toegepast worden, dus ook in waterwingebieden (met uitzondering van de herfst, zie boven).

Garlon

Nog even als reminder: Garlon mag door u verkocht worden tot en met 31 mei 2012 en mag opgebruikt worden tot en met 30 november 2012.


Terug naar overzicht