Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Situatie m.b.t. registratie van Mesurol

Mesurol SC staat met een expiratiedatum van 01-01-2014 op de Ctgb-site.
Het herregistratietraject loopt. Inmiddels is er een nieuw etikettekstvoorstel
ingediend met beperkte toepassingsmogelijkheden. Het is nog onduidelijk of dit
geaccepteerd gaat worden en wat een eventuele opgebruik- en uitverkooptermijnen
zullen zijn.

Zodra we nieuwe informatie hebben, zullen we u verder informeren op deze website.


Terug naar overzicht