Bestebreurtje B.V.

Begonialaan 3
6851 TE  Huissen
Nederland
KvK: 09053792
Tel: +31 (0)26 325 91 09
Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl
Algemene voorwaarden

Registratie Actellic 50 (6469N) bloembollen

 

Het Ctgb heeft besloten dat de toelating van Actellic in bloembollen vervalt per
1 januari 2014. De respijttermijn eindigt op 1 april 2014 voor de verkoop, distributie, de verwijdering, de opslag en het gebruik van bestaande voorraden van Actellic.

Dit houdt in dat u na 1 april 2014 geen Actellic met oud etiket meer mag verkopen en dat toepassing in bloembollen niet meer is toegestaan. Bovendien mag u vanaf die datum geen Actellic met oud etiket meer op voorraad hebben staan en is het telers niet toegestaan na die datum product op voorraad te hebben met oud etiket.

Hoewel de uitverkoopperiode is gesteld op 1 april 2014, zullen wij geen nieuw product meer uitleveren met een oud etiket, aangezien onze voorraad is uitverkocht.

Zoals al eerder vermeld werkt de sector aan een dossier om te proberen middels de zogenaamde artikel 38 procedure (120 dagen regeling) een tijdelijk gebruik mogelijk te maken in seizoen 2014.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u er nog op dat de toelating van Actellic voor de toepassing in granen is verlengd tot 1 januari 2024.


Terug naar overzicht